RUM LINDA WALLGREN

scenografi

utställningsformgivning

kostymdesign

projekt & processledning för konst och kultur

grafisk design

inkluderande formgivning

konst för det offentliga rummet

Med utgångspunkt från rumslig kontext varierar Lindas arbete och resulterar i scenografi, utställningsformgivning, konst- och arkitekturprojekt, ofta med en projektledande roll och alltid med ett konstnärligt lösningsorienterat förhållningssätt.

 

Under de senaste 15 åren har Linda gjort drygt fyrtio olika scenografier och ett tiotal utställningsprojekt.

Idag arbetar Linda bl.a. på instutionsteatrar, frigrupper, museer, kommunala bolag, ekonomiska och ideella föreningar för konst och kultur. Återkommande arbetsgivare har bl.a. varit Backa Teater, Regionteater Väst, Borås Stadsteater. Linda har gjort scenogrfier till Unga Klara, Lumor/Folkteatern, Smålands Musik och Teater och Wasa Teatern. 2015 rekryterades Linda som konstnärlig ledare i residens för den helt nystartade scenen Ung Scen Norr, en barn- och ungdomsscen som är och har blivit en självständig del av Norrbottensteatern i Luleå. Linda var också med och startade den fria teatergruppen PLAY Teaterkonst (Gbg) där hon gjort scenografi och kostymdesign till

PLAY´s uppsättningar.

 

Linda är utbildad arkitekt på Chalmers tekniska högskola och har genom åren gått ett flertal kurser i bl.a fri konst, estetik och grafisk design (KV Konstskola, GÖteborgs Universitet & NTI vuxenutbildning).

 

Linda har ateljé på Konstepidemin i Göteborg.

LÄNKAR TILL GENOMFÖRDA PROJEKT:

Phone: (+46) 0736 71 72 59

Konstepidemins väg 6, 413 14 Göteborg

© Copyright. All Rights Reserved.